Aktualności

JPK dla każdego systemu

 w Aktualności, Oprogramowanie, Podatki

Od początku 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane są do comiesięcznego przekazywania w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Przekazywanie tych danych odbywa się za pomocą tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Większość systemów księgowych znanych producentów daje możliwość generowania takiego pliku bezpośrednio z programu. Co jednak, jeżeli producent Twojego systemu nie dał takiej możliwości, lub Twoja księga przychodów i rozchodów powstaje w arkuszu kalkulacyjnym albo na papierze?

Tu z pomocą przychodzi program do generowania plików JPK pozyskanych z dowolnego źródła. Może to być nawet plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny lub dowolna baza danych Twojego programu magazynowego. Aplikacja pobiera dane z tego źródła, odpowiednio je formatuje i weryfikuje, generując plik XML w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Po podpisaniu pliku kwalifikowanym certyfikatem, plik ten może następnie zostać wysłany na serwery ministerstwa.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search