serwis-wag

Serwis wag

Naprawiamy, konserwujemy, sprawdzamy i legalizujemy wagi wszystkich wskazanych wyżej producentów a także wiele innych, mniej popularnych, ale także funkcjonujących na naszym rynku.

Szczególną grupę stanowią wagi:

  • samochodowe
  • kolejowe
  • wagi specjalizowane
  • wagi w ciągach technologicznych
  • wagi do betoniarni
  • wagi dla otaczani asfaltu

Jesteśmy w stanie zaprojektować, wykonać i zalegalizować wagi nietypowe dla szczególnych zastosowań o zróżnicowanych parametrach.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search