wdrozenia-systemow-informatycznych

Wdrożenia systemów informatycznych

Każdy nowy system informatyczny powinien przynieść Klientowi korzyści. Kierując się tą zasadą planujemy i realizujemy nasze wdrożenia tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Na tak przeprowadzone wdrożenie składa się szereg czynników. Bierzemy pod uwagę nie tylko listę wymaganych funkcji, modułów konwertujących, ale nawet takie czynniki jak okres roku, w którym następuje wdrożenie czy sprawność w posługiwaniu się komputerem pracowników Klienta.

Przykładem takiego wdrożenia może być całkowita wymiana oprogramowania w markecie spożywczym, wykonana w ciągu kilku godzin, bez przerywania jego pracy. Po takim wdrożeniu załoga otrzymuje kompletnie skonfigurowany system, z przeniesionymi zasobami magazynowymi a wszystkie współpracujące urządzenia (kasy, wagi, itp.) płynnie przechodzą na komunikację w nowym oprogramowaniem.

W przypadku wdrożenia systemu księgowego optymalnym momentem migracji jest koniec roku obrachunkowego. Wcześniej dokonane analizy i przygotowania pozwalają na rozpoczęcie pracy w nowym okresie obrachunkowym z zaimportowanymi z dotychczasowego oprogramowania zasobami, rozrachunkami, bilansem otwarcia. Przygotowując wdrożenie wiele uwagi poświęcamy szkoleniom pracowników Klienta. Zapewniamy Klientowi środowisko testowe, w którym pracownicy mogą pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności posługiwania się oprogramowaniem. Dzięki temu wdrożenie może być przeprowadzone płynnie a pracownicy nie muszą uczyć się “na żywym organizmie”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search