Aktualności

MR-Transfer – oprogramowanie wspomagające pracę Programu Lojalnościowego

 w Aktualności, Oprogramowanie

Oprogramowanie MR-Transfer wspomaga rozwiązania lojalnościowe w przypadku różnych systemów sprzedaży.

Dzięki współpracy partnerskiej Micro-Res i ProfitCard oraz Polskich e-Płatności powstał innowacyjny i unikalny produkt – oprogramowanie MR-Transfer.

Do tej pory w przypadku różnorodnych systemów sprzedaży, zainstalowanych w sklepach, zbieranie szczegółowych danych paragonowych dla systemu lojalnościowego nie było możliwe. Dzięki naszemu elastycznemu i uniwersalnemu rozwiązaniu, analityczne dane docierają do serwera programu lojalnościowego z dowolnego systemu sprzedaży. Umożliwiamy tym samym rozbudowę systemu lojalnościowego o dodatkowe analityki i promocje na nich bazujące. Sieciom sprzedaży, które posiadają różne systemy sprzedaży w swoich sklepach i u swoich franczyzobiorców, umożliwiamy spływ analitycznych danych do jednorodnej bazy systemu lojalnościowego w czasie rzeczywistym.

Opis problemu

System lojalnościowy obsługiwany przez ProfitCard i Polskie e-Płatności, bazuje na sumarycznych kwotach paragonów sprzedaży, które są przekazywane do terminala płatniczego PeP, a następnie wraz z numerem karty klienta przekazywane do serwera ProfitCard. Oprogramowanie MR-Transfer umożliwia wysyłkę danych paragonowych z dokładnością do pojedynczej pozycji paragonowej, co znacząco poszerza możliwości systemu lojalnościowego.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania są następujące:

 • scentralizowane zarządzanie regułami promocyjnymi (brak konieczności ustawiania reguł promocyjnych na każdym sklepie osobno!)
 • dodatkowe możliwości promowania (kampanii marketingowych) za zakup pojedynczych towarów, szersze możliwości konstruowania sposobu naliczania punktów, z dokładnością do pojedynczych pozycji, grup towarowych,
 • śledzenie reguł, z uwzględnieniem towarów wykluczonych,
 • możliwość zbierania danych z różnych systemów sprzedaży, używanych w sklepach sieci,
 • aktualizacja sald punktowych, uwzględniająca zwroty towarów (moduł dodatkowy „zwroty„),
 • zawsze aktualne dane (online) w systemie lojalnościowym, 
 • MR-Transfer umożliwia centralne zarządzanie promocjami – rozbudowany panel zarządzania ProfitCard
 • MR-Transfer umożliwia profilowanie i śledzenie statystyk zakupowych konsumentów – tzw. analiza koszyka
 • MR-Transfer umożliwia profilowanie akcji promocyjnych – wyświetlanie/promowanie najbardziej trafionych produktów dla konkretnego klienta, na bazie jego poprzednich koszyków zakupowych.
 • możliwość wyświetlania informacji o aktualnym saldzie punktów klienta na sprawdzarkach cen WeriOn.
 • możliwość rejestracji nowej karty klienta na sprawdzarkach cen WeriOn (moduł dodatkowy „rejestracja„).
 • możliwość komunikacji z klientem lojalnościowym za pośrednictwem sprawdzarki cen WeriOn (moduł dodatkowy „kupony„).

Wzrost poziomu bezpieczeństwa:

 • MR-Transfer blokuje wprowadzanie ręczne i skraca sposób przypisywania punktów do paragonu klienta – jednokrotne skanowanie karty klienta w systemie sprzedaży,
 • Ogranicza możliwość nadużyć polegającą na zablokowaniu możliwości ręcznego przypisywania na terminalu płatniczym punktów do karty klienta bez konieczności generowania paragonu,
 • MR-Transfer umożliwia w przypadku podejrzanych transakcji, śledzenie/identyfikację pojedynczej transakcji lojalnościowej z dokładnością do stanowiska sprzedaży i kasjera dokonującego danej transakcji (moduł dodatkowy „bezpieczeństwo„)

Ogólny schemat przepływu danych MR-Transfer – ProfitCard

Dane o transakcjach są przesyłane cyklicznie aplikacją MR-Transfer zainstalowaną w każdym sklepie. Transfer następuje co 90 sekund lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem – w systemowym harmonogramie zadań. Dane z systemu sprzedażowego przesyłane są do systemu ProfitCard i zawierają m.in. numer paragonu, numer karty, datę i godzinę transakcji, kwotę paragonu, kwotę po wykluczeniach, pozycje paragonu (kod towaru, ilość / waga, cena) oraz identyfikator placówki handlowej (POS_ID).
Dane wymienione powyżej (ze wszystkich stanowisk sprzedaży w sklepie) przypisywane są do jednego identyfikatora POS_ID w ramach jednego sklepu i nie są rozdzielane na poszczególne stanowiska sprzedaży w ramach jednej licencji. Jeżeli sklep chciałby rozliczać i ewidencjonować każde stanowisko sprzedaży odrębnie, należy zakupić odrębną licencję na każde stanowisko sprzedaży (tak wiele POS_ID jak wiele jest kas w sklepie – obecnie oprogramowanie nie przewiduje takiego sposobu rozliczenia). Celem przesyłania danych o transakcjach aplikacją MR-Transfer jest umożliwienie naliczenia Klientowi punktów ekstra za zakup określonych towarów (terminal płatniczy PeP nie otrzymuje ze stanowiska kasowego danych o pozycjach paragonu).

Aplikacja MR-Transfer – pliki do pobrania

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search