Aktualności

Catering

 w Aktualności, Oprogramowanie

Program CATERING służy do zarządzania stołówką pracowniczą, a w szczególności do zamawiania posiłków, wydawania posiłków i ich rozliczenia.

Oprogramowanie CATERING składa się z czterech modułów:

 1. Stanowisko do zamawiania – na typowej stołówce z reguły są to dwa lub trzy stanowiska POS

 2. Stanowisko kasowe – 1 POS

 3. Stanowisko wydawania posiłków – komputer z dwoma monitorami (mały 16” i duży 40 cali)

 4. Stanowisko zarządzania – zazwyczaj nie jest to dodatkowy fizyczny komputer tylko konto do pracy zdalnej.

Do każdego stanowiska podłączony jest czytnik kart zbliżeniowych. W zależności od zakładu albo wykorzystuje się aktualnie posiadane karty pracowników, albo każdy pracownik otrzymuje osobną kartę do obsługi stołówki.

Karta może funkcjonować zarówno w trybie debetowym jak i w systemie prepaid. Uzależnia się to od polityki bezpieczeństwa firmy i ochrony danych osobowych, gdyż karty debetowe muszą być przypisane jawnie do pracownika a karta prepaid jest tylko kartą z numerem.

Ad. 1.
Stanowiska do zamawiania umieszczone są na terenie stołówki i dostępne dla każdego pracownika zakładu. Niektóre zakłady umieszczają także dodatkowe stanowiska poza stołówką, np. holu, w ciągach komunikacyjnych, itp.

Zamawianie jest proste i intuicyjne. Pracownik zbliża kartę do czytnika i pojawia się na ekranie menu na najbliższy tydzień z podziałem na dni. Przy użyciu ekranu dotykowego pracownik wybiera poszczególne posiłki. W każdej chwili pracownik może wrócić do dokonanego wcześniej zamówienia i zmodyfikować go lub anulować. Zawsze jest ustalona godzina, do której pracownik może dokonać takiego zamówienia lub jego anulacji – np. 17:30 dnia poprzedniego.

Zamawianie posiłków

Po zakończeniu zamówienia opcjonalnie pojawia się okno podsumowania, zawierające stan konta, wartość zamówionych posiłków, kwota pozostała (po uwzględnieniu zamówienia) lub kwota wymagana do zapłaty.

Ad. 2.
Stanowisko kasowe służy do uiszczenia opłaty za posiłek przez pracownika. Z reguły Zakład pracy płaci za usługę dostarczenia i wydania posiłku, a całość posiłku pokrywa pracownik. Natomiast po zakończeniu miesiąca generowany jest raport wydanych posiłków w którym na rzeczywistą wartość składa się zarówno część opłacana przez pracownika i część opłacana przez zakład. Jaki jest stosunek ceny kwoty płaconej przez pracownika i przez zakład pracy ustala się w cenniku, który jest podstawą do wszystkich rozliczeń.

Aby przyspieszyć obsługę stanowiska kasowego, po zbliżeniu karty do czytnika, system sam wylicza wartość zamówionych posiłków i po uwzględnieniu zaokrągleń podanych w konfiguracji proponuje kwotę do zapłaty. Obsługa stołówki albo zatwierdza zaproponowaną kwotę, albo wprowadza kwotę zadeklarowaną przez pracownika.

Stanowisko kasowe

Na każdym z ekranów pojawiają się także różnego rodzaju komunikaty, typu: „dokonaj zamówienia posiłków na przyszły tydzień”, „niski stan konta”, „doładuj konto”, „przekroczony limit debetu”, itp. Treść poszczególnych komunikatów jest do ustalenia w konfiguracji.

Konfiguracja systemu

Ad 3.
Stanowisko wydawania posiłków pracuje z reguły na dwóch monitorach: na małym monitorze przy czytniku (od strony pracownika) oraz na dużym telewizorze po stronie obsługi stołówki. Pracownik zakładu po zbliżeniu karty otrzymuje informacje jaki posiłek ma do odbioru w danym dniu (stosownie do swojego wcześniejszego zamówienia) oraz ewentualne komunikaty. Obsługa stołówki natomiast w tym samym czasie otrzyma kolejny wpis na listę posiłków do wydania, a także widzi ciągle aktualizowane wykresy ilości obsłużonych pracowników oraz ilości wydanych i niewydanych poszczególnych posiłków.

Wydawanie posiłków

W przypadku nieodebrania zamówionego posiłku, obsługa jest zobowiązana pozostawić zapakowany posiłek z etykietą wygenerowaną przez system.

Etykieta

Ad. 4.
Dla menadżera stołówki został przygotowany panel (już nie dotykowy) zawierający wszystkie niezbędne funkcje do wprowadzania listy posiłków, tworzenia menu z funkcjami podpowiadania częstotliwości wystąpienia danego posiłku oraz automatycznego umieszczania posiłków tzw. „zawsze dostępnych”, a także rozbudowany system raportowania, z możliwością określania dat, podglądu, wydruku oraz eksportu raportów zbiorczych i szczegółowych.

Przygotowanie Menu

Lista kluczowych funkcji:

 • Zamawianie i odbieranie posiłków przy użyciu dowolnej karty Unique lub kary zgodniej ze standardem Mifare.
 • System przewiduje także obsługę VIP-ów. Są to specjalne karty, które w całości są finansowane z zakładu pracy.
 • Możliwość zmiany zamówienia lub anulacji do określonej godziny dnia poprzedniego.
 • Pokazywanie, zdjęć posiłków, wartości odżywczych i alergenów.
 • Składniki i receptury posiłków.
 • Obsługa wielu firm i wielu stołówek.
 • Obsługa pracy na zmiany.
 • Wyświetlanie ilości wystąpień posiłku w miesiącu w trakcie przygotowania menu, aby unikać powtarzalności tego samego posiłku. Są oczywiście posiłki, które pracownicy lubią i one pojawiają się częściej.
 • Wyświetlanie “Menu na następny tydzień” na panelach do zamawiania w czasie bezczynności. Pozwala to pracownikowi zastanowić się nad wyborem posiłku stojąc w kolejce lub spożywając posiłek.
 • Możliwość wydania posiłku bez zamawiania.
 • Wykresy na ekranie wydawania posiłków dla pracowników firmy cateringowej, pozwalające planować wcześniejsze przygotowanie zimnych talerzy z sałatkami oraz kompotów przed przybyciem pracowników (rozpoczęciem przerwy obiadowej). Większość firm cateringowych przygotowuje posiłki z lekkim zapasem, w celu wydania posiłku osobom które nie zamówiły. W takiej sytuacji wykresy są idealnym źródłem zorientowania się w temacie jaki posiłek może zostać w takiej sytuacji wydany, aby nie zabrakło ich dla osoby która posiłek zamówiła.
 • Obsługa drukarki etykiet – funkcja wydruku naklejki na opakowanie, jeżeli pracownik nie był w stanie odebrać posiłku w czasie prowadzenia “wydawki”.
 • Podstawowy zestaw raportów: Rozliczenie firmy, Rozliczenie kasy, Lista zmówionych posiłków wg zmiany, Lista zmówionych posiłków (tygodniowa), Lista składników zamówionych posiłków, Raport operacji finansowych, Menu na dzień.

Wygląd dotykowych paneli zamawiania oraz kasowych jest utrzymany w kolorystyce kafelków Windows 8. System jest zoptymalizowany do szybkiej i wydajnej pracy. Pracuje na serwerze baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszym (oczywiście wystarcza darmowa wersja Express)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search