Oprogramowanie  KOMPLETACJA umożliwia szybkie pakowanie zamówień sklepu internetowego/magazynu oraz optymalizuje marszruty pracownika wykonującego tę operację

Cechy naszego rozwiązania

Oferowana przez nas aplikacja, to narzędzie, które znacznie ułatwia pracę pracownika sklepu internetowego (lub magazynu w sklepie wysyłkowym), który kompletuje towary z zamówienia klienta i przygotowuje do wysyłki. Aplikacja jest zainstalowana na kolektorze danych CipherLAB 8400, współpracuje ze sklepem internetowym.

Po załadowaniu danych (listy towarów do spakowania) kompletowanego zamówienia, na kolektorze zostaje wyświetlona lista towarów w kolejności, w jakiej należy pobierać towar z półek, aby zachowana była optymalna (najkrótsza) marszruta, po której powinien poruszać się pracownik kompletujący zamówienie. W ten sposób rozwiązanie zapewnia najkrótszy czas kompletacji.

Program eliminuje pomyłki, weryfikuje kompletność zamówienia i odsyła informacje o wykonaniu kompletacji do systemu nadrzędnego – sklepu internetowego.

Firma Micro-Res dostarcza narzędzie, które sprawdzi się w każdym sklepie, sieci sklepów, magazynie, optymalizuje pracę, będzie działać szybko i wydajnie.

Zalety

  • Skrócenie czasu pakowania,
  • Zoptymalizujemy trasę pracownika pakującego i wskażemy miejsca składowania towarów,
  • Skontrolujemy i ostrzeżemy Cię w przypadku niezgodności kodu kreskowego towaru na półce z kodem kreskowym towaru z zamówienia,
  • Wyeliminujemy pomyłki kompletacji, sygnalizujemy oczekiwaną inną ilość niż jedna sztuka pakowana,
  • Zaoszczędzimy na kosztach ponownych wysyłek i zwrotów błędnie wysłanych towarów.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search