Oprogramowanie MR-WORK-plan umożliwia planowanie czasu pracy pracowników sklepu, sieci sklepów

Zalety naszego rozwiązania

Oferowana przez nas aplikacja, to narzędzie, które znacznie ułatwia planowanie i zarządzanie personelem sklepów. W każdej chwili osoba zarządzająca i jej współpracownicy mogą wyświetlać i zmieniać grafik, dopasowując plan pracy do aktualnej sytuacji i dostępności personelu sklepu. Modyfikacje dokonywane w grafiku są aktualizowane na bieżąco i dostępne bezpośrednio na każdym stanowisku komputerowym, na którym uruchomione jest nasze rozwiązanie. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w jednym miejscu, są całkowicie bezpieczne, uporządkowane i zawsze dostępne. Sposób prezentacji danych i zarządzanie nimi jest przejrzysty i przyjazny dla obsługi. W ten sposób eliminujemy błędy oraz nieporozumienia powstające przy ręcznym planowaniu czasu pracy.

Ponadto dzięki naszemu „MR-WORK-Plan” unikniesz kar, zadbasz o wizerunek firmy i przestrzeganie przepisów prawa.

Twój grafik pracy jest zawsze zgodny z przepisami. Program uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy tj. odpoczynek dobowy i tygodniowy, wolną niedzielę, wymagane dni wolne, rozpoczęcie pracy po raz drugi w dobie pracowniczej, wymiar etatu i długość okresu rozliczeniowego.

Program zapewnia przestrzeganie wewnętrznych przepisów w Twojej firmie, ujętych w regulaminie pracy, np. praca nie więcej niż przez 5 kolejnych dni, wolne dwa weekendy w miesiącu.

Firma Micro-Res dostarcza narzędzie typu „Cloud”, które sprawdzi się w każdym sklepie, sieci sklepów, jest zawsze dostępne, będzie działać szybko i wydajnie.

Zaoszczędzisz

 • Program ostrzeże Cię w przypadku nadgodzin, pokazując niedobór godzin lub ich nadmiar w czasie rzeczywistym i kwartalnie,
 • Ewentualne nadgodziny łatwo rozliczysz w postaci czasu wolnego,
 • Grafik liniowy – obłożenie pracownika w danej chwili,
 • Kontroluj czas pracy wynikający z grafiku w ujęciu dziennym, miesięcznym lub kwartalnym, Raport godzinowy godzin przepracowanych.

Usprawnisz procesy wewnątrz firmy

 • Tworząc grafik w trybie równoważnym i przy pracy zmianowej. System Alertów,
 • Zatrudniającej pracowników na podstawie umów o pracę w różnym wymiarze czasu pracy jak i umów cywilno-prawnych,
 • Zatrudniającej pracowników niepełnosprawnych i opiekujących się dzieckiem,
 • Z wieloma działami czy oddziałami. Pozwala tworzyć grafiki także dla pracowników, którzy czas pracy dzielą między kilka działów czy oddziałów czy sklepów (zastępstwa, wsparcie),
 • Działającej w okresach rozliczeniowych o różnej długości i rozpoczynających się w różnych momentach w roku.

Masz grafik zawsze do dyspozycji

 • Powiadom pracowników o utworzeniu nowego grafiku lub o zmianach dla pracowników objętych grafikiem – OPCJA,
 • Pracownicy mają dostęp do podglądu aktualnego grafiku z dowolnego miejsca, z każdego urządzenia z przeglądarką internetową – komputer, tablet, smartfon – OPCJA,
 • Na podstawie grafiku wydrukujesz dzienny rozkład zmian pracowniczych na osi czasu,
 • Grafik możesz wyeksportować /w formie pliku/ do działu kadr na koniec miesiąca zestawienia godzinowe za dany miesiąc – zgodnie z uprawnieniami – OPCJA.

Skrót podstawowych funkcjonalności:

 • Automatyczne generowanie grafików z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy, pomocne tutaj są rozbudowane alerty:
  – Alert, jeżeli wystąpiła praca w 4 niedziele pod rząd,
  – Alert, jeżeli pracownik nie ma 11 godzin przerwy,
  – Alert, jeżeli pracownik ma przekroczone 5 dni po rząd,
  – Alert – jeżeli pracownik w tygodniu rozliczeniowym nie ma 35 godzin przerwy,
  z propozycją najkrótszego czasu przerwy.
 • Planowanie pracy zmianowej, układanie harmonogramów pracy i dyżurów,
 • Kontrola dni wolnych i pracujących w miesiącu,
 • Możliwość definiowania do 40-stu różnych statusów zmian do użycia w grafiku (godzina rozpoczęcia i zakończenia zmiany, nazwa zmiany – np. “poranna – kasy”),
 • Wiele arkuszy planowania grafiku:  – podstawowy +  dowolna liczba dodatkowych – tak zwanych Brudnopisów.
BEZPIECZEŃSTWO:
 • Indywidualne uprawnienia dla użytkowników,
 • Przypisanie pracowników do sklepu/sklepów,
 • Przypisanie sklepów i ich pracowników do użytkowników,
 • Baza danych w chmurze lub na dowolnym serwerze.
ERGONOMIA:
 • Szybkie przełączenia pomiędzy miesiącami i sklepami,
 • Możliwość kopiowania ustawień zmian na inne miesiące i sklepy,
 • Automatyczne zapis zmian – nie trzeba wciskać przycisku zapisz,
 • Na bieżąco aktualizowane kwartalne rozliczenie godzin i dni wolnych,
 • Oznaczenie kolorami pracowników z grupą inwalidzką.
WYDRUKI:
 • Wydruk grafiku łącznego dla wszystkich pracowników,
 • Wydruk indywidualnych pasków dla pracowników z rozpisaniem zmian,
 • Wydruk Listy obecności,
 • Integracja z systemami Kadrowymi (export danych).

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search